Діяльність

До основних напрямів діяльності Навчально-наукового центру якості надання освітніх послуг і дистанційного навчання відносяться:

  1. Проведення внутрішньоуніверситетського моніторингу якості надання освітніх послуг.
  2. Підвищення якості надання освітніх послуг шляхом запровадження актуальних освітніх технологій та удосконалення освітнього процесу.
  3. Розробка та забезпечення програмного продукту, який забезпечуватиме навчальний процес елементами дистанційного навчання.
  4. Програмна підтримка проведення заходів з перевірки якості знань та вступних випробувань Університету.

Основною функцією Навчально-наукового центру якості надання освітніх послуг і дистанційного навчання є впровадження в навчальний та науково-дослідний процес Університету сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання та технологій дистанційного навчання.